O mnie

marcin-kolecki-03

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2001 – 2005 odbyłem aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką
w Warszawie i w lipcu 2005 r. uzyskałem wpis
na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Od 2005 r. prowadzę Kancelarię Adwokacką
Adwokat Marcin Kołecki.

W latach 2008 - 2012 arbiter w Piłkarskim Sądzie Polubownym Polskiego Związku Piłki Nożnej.